Inegalitatea, creșterea economică neincluzivă și accesul redus al cetățenilor la beneficiile sociale sunt unele dintre cele mai stringente probleme cu care se confruntă majoritatea statelor lumii, dar mai ales țările în curs de dezvoltare. În cele mai multe cazuri, astfel de probleme sunt rezultatul abordărilor greșite ale modelelor de creștere economică dar și al politicilor economice defectuoase promovate și aplicate de către guvernele și elitele politice ale statelor respective.

În cadrul undei dezbateri organizate de IDIS Viitorul și Friedrich-Ebert-Stiftung Moldova, economistul și expertul asociat IDIS Viitorul, Viorel Gîrbu, a prezentat un studiu analitic privind modelele de creștere economică ale diferitor state, inclusiv cel a Republicii Moldova. Autorul a propus spre discuție noi abordări ale modelului de creștere economică pentru țara noastră.

Pentru mai multe detalii accesați Studiul aici.

În lumina evenimentelor și a vizitelor politice recente găzduite de Chișinău, comunitatea analiștilor politici pare să se împartă în ceea ce privește continuitatea vectorului de integrare europeană a Republicii Moldova. În timp ce unii sunt de părerea că țara noastră renunță definitiv la valorile europene, o altă parte a liderilor de opinie, inclusiv exponenți ai clasei politice, țin să demonstreze că sunt în continuare determinați să promoveze integrarea europeană. Este sau nu parcursul european al țării noastre ireversibil? Care sunt reușitele, dar și insuccesele Republicii Moldova în procesul de punere în aplicare a Acordului de Asociere cu UE? Și cât de posibilă este resuscitarea dialogului dintre Chișinău și Bruxelles? Răspunsuri la aceste întrebări puteți găsi în ediția curentă a buletinului, pe care vă invităm să-l citiți.

Pentru mai multe detalii accesați Buletinul aici.

Provocările de securitate, care au devenit tot mai sesizabile în ultimii ani, au pus problema modernizării și profesionalizării sectorului de apărare, deziderat ce a prins contur oficial odată cu adoptarea, în luna iulie 2018, a Strategiei Naționale de Apărare. Răspunde această strategie amenințărilor la adresa securitatății naționale și provocărilor de apărare ale țării noastre? Cum are loc procesul de reformare, cum arată Armata Națională de astăzi și care sunt capacitățile noastre de apărare – răspuns la aceste întrebări găsiți în ediția curentă a Buletinului de politică externă.

Pentru mai multe detalii accesați Buletinul aici.

Ziua Europei este marcată în Republica Moldova de circa un deceniu, servind drept prilej pentru a aduce spațiul valoric european mai aproape de cetățenii țării, prin numeroasele evenimente organizate în diverse regiuni, dar și - pentru autorități - de a estima unde ne aflăm pe parcursul nostru de euro-integrare. Despre reușitele, dar și despre provocările pe calea integrării europene a RM vă invităm să citiți în interviurile cu ES Tudor Ulianovschi, ministru al AEIE a RM, și Eugen Caras, șeful Misiunii Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană. În contextul anului electoral 2018, Buletinul de politică externă, realizat de Asociația pentru Politică Externă și de Fundația Friedrich Ebert, vă prezintă opinia principalelor formațiuni politice vizavi de vectorul european și prioritățile politicii externe a RM.

Pentru mai multe detalii accesați Buletinul aici.

Peste 200 de accidente de muncă, între care 26 decese la locul de muncă, nu sunt cercetate. Este o situație creată în urma reformei controlului de stat privind sănătatea și securitatea în muncă, inițiată de Guvern în octombrie 2017. Accidentele fiind necercetate, persoanele accidentate nu-și pot primi alocațiile stabilite de lege, iar succesorii de drepturi, în cazul accidentelor de muncă mortale, nu pot beneficia de indemnizații. Totodată, reforma face dificilă prevenirea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale. Mai multe despre consecințele reformei date și riscurile pe care le comportă, citiți în investigația jurnalistică , realizată de Centrul de Investigații Jurnalistice în parteneriat cu Fundația Friedrich Ebert în cadrul proiectului „Încălcarea drepturilor de muncă în Republica Moldova: investigații jurnalistice”.

La 30 mai, 2018 Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” în parteneriat cu Friedrich-Ebert-Stiftung Moldova (FES) a organizat o dezbatere publică privind impactul și consecințele negative ale reformei controlului de stat privind securitatea și sănătatea în muncă. Ca parte integrantă a reformei administrației publice centrale, precum și cu scopul declarat de a diminua presiunea administrativă asupra mediului de afaceri și îmbunătățirea climatului investițional, guvernul a demarat reforma controlului de stat privind securitatea și sănătatea în muncă în octombrie 2017. O analiză preliminară însă, a datelor statistice și a rapoartelor cu privire la accidentele de muncă, denotă o situație îngrijorătoare în acest domeniu, caracterizată prin încălcări sistematice ale cerințelor securității și sănătății în muncă și abateri care generează o lipsă de securitate nu doar pentru angajați, ci și pentru angajatori. Astfel, mai mulți experți au accentuat faptul că reorganizarea controlului privind securitatea și sănătatea în muncă a fost un pas greșit, iar implementarea reformei este ineficientă. Aceasta a generat un șir de probleme precum reducerea capacității de control a statului în domeniul securității și sănătății în muncă, creșterea numărului de accidente de muncă, inclusiv soldate cu deces, diminuarea drepturilor sociale ale angajaților, creșterea costurilor sociale aferente accidentelor de muncă etc. De asemenea, datele publice relevă o creștere a numărului de cazuri de accidente de muncă în perioada implementării reformei, din octombrie și până în prezent - 11 cazuri în urma cărora au decedat 14 persoane, 2 cazuri grave, 82 de cazuri cu incapacitate temporară de muncă inclusiv grave, care nu sunt cercetate și soluționate de nicio autoritate cu competențe în domeniul siguranței ocupaționale. La eveniment au participat reprezentanți ai Parlamentului și Guvernului RM, sindicatelor, organizațiilor societății civile, organizațiilor internaționale și mass media. Dezbaterea publică a fost organizată în cadrul proiectului privind monitorizarea proceselor politice, sociale și formularea unor sinteze de politici, implementat de IDIS Viitorul în parteneriat cu FES Moldova.

Pentru mai multe detalii accesați nota analitică

nach oben